zavřít
přidat štáb

Režie

  • Raam Shetty
    Raam Shetty

Produkce

Hudba

Kamera

Asistent režie

  • N. Vannia Raj Kumar
    N. Vannia Raj Kumar
  • Saurabh H. Shah
    Saurabh H. Shah