zavřít
přidat štáb

Režie

 • Munnawar Bhagat
  Munnawar Bhagat

Scénář

 • Munnawar Bhagat
  Munnawar Bhagat

Produkce

 • Munnawar Bhagat
  Munnawar Bhagat

Hudba

 • Reet
  Reet

Kamera

 • Kasturi Shelar
  Kasturi Shelar

Střih

 • Ghadi Rajendra
  Ghadi Rajendra

Kostýmy

 • Roma Sharma
  Roma Sharma

Asistent režie

 • Neelam Chhetri
  Neelam Chhetri
 • Chitresh Deshmukh
  Chitresh Deshmukh
 • Ratnamala Gaikwad
  Ratnamala Gaikwad
 • Deepika Lad
  Deepika Lad
 • Shashikant Mena
  Shashikant Mena
 • Kishore Patil
  Kishore Patil
 • Anmol Rastogi
  Anmol Rastogi
 • Kashish Sharma
  Kashish Sharma