Tento snímek patří mezi nejkrásnější a nejupřímnější Chaplinova díla. Jedná se o neobyčejně komediální film s fascinujícím ztvárněním lidské osamělosti. V roce 1942 Chaplin film střihově upravil, hudebně oživil a připojil vlastní slovní doprovod...